تاريخ : شنبه ۲۹ آبان۱۳۸۹ | 22 | نویسنده : مهدی فلاح
تاريخ : شنبه ۱۱ آبان۱۳۸۷ | 9 | نویسنده : مهدی فلاح
 1. -کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان.
 2. - نظارت برعملکرد سیستم تصفیه فاضلاب.
 3. - جمع آوری و تفکیک مواد زائد جامد.
 4. - کنترل میکروبی بخشها.
 5. - کنترل حشرات و جوندگان.
 6. - بهداشت محیط بخشها – اتاق عمل - CSR.
 7. - گند زدایی بخشها و قسمتهای مختلف.
 8. - جمع آوری-  تفکیک- شستشو و ضد عفونی البسه ها  .
 9. - نظارت بر بهداشت محیط آشپزخانه –بوفه –آبدارخانه ها - مرکز تلفن - انتظامات - نقلیه - آمبولانس - نامه رسان - باغبان.
 10. - بررسی وضعیت سلامتیکارگران خدماتی - تغذیه و لاندری از طریق انجام آزمایشات دوره ای و صدور کارت تندرستی (تکمیل پرونده های بهداشتی ).
 11. - تدوین دستورالعمل های بهداشتی جهت کلیه قسمتها.
 12. - ارائه گزارشات کامل به معاونت بهداشتی (بهداشت محیط) .
 13. - برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل.
 14. - تدارک سموم و دیگر تجهیزات در امور سمپاشی.
 15. - تدارک و تائید مواد ضد عفونی مجاز در بیمارستان.
 16. - بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع.
 17. - پیگیری و اقدام در زمینه مسائل حفاظتی مراکز پرتوهای یون ساز.
 18. - کنترل بهداشت محیط بخش پاراکلینیک .
 19. - پیگیری مسائل مربوط به مدیریت زیست محیطی .
 20. نظارت بر عملکرد شرکت خدماتی و تغذیه در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی از طریق تنظیم چک لیست در پایان هر ماه و ارسال آن به مدیریت خدمات پشتیبانی.
 21. تهیه و ابلاغ دستورالعملهای بهداشتی جهت اجرا توسط پیمانکاران.
 22. مشارکت در برآورد نیازهای واحدهای تحت پوشش خدمات و خوابگاه دانشجوئی.
 23. نظارت بر تسویه حساب کامل پیمانکاران تنظیفات ، تغذیه ، تأسیسات و نیروهای اداری شرکتی با کارکنان تحت پوشش در پایان قراداد.
 24. نظارت بر عملکرد پیمانکاران ایاب و ذهاب و آمبولانس از طریق تنظیم چک لیست در پایان هر ماه .


تاريخ : شنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۸۷ | 10 | نویسنده : مهدی فلاح
1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

 2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای كاركنان رده های مختلف

 3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

 4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن

 5- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

 6- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

 7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

 8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب

 9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز

 10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان

 11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش كلاه دستكش ماسك چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

 12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود

 13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط

 14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :

( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

 15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

 16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

 17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

 18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

 19- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .

 20- ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین

 21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

 22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان